banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Inter Express Logistics Management : IELM

        เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของการบริการทางด้านโลจิสติกส์ในประเทศที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ทางบริษัทจึงเริ่มเปิดให้บริการด้านคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าควบคู่กัน โดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯที่มีอยู่กว่า 12 แห่งทั่วประเทศแบบครบวงจร อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จึงเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยกับระบบ Warehouse Management System (WMS) พร้อมกับระบบ RF และ HHT (Handheld Terminal) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงานได้อย่างดี  รวมถึงบุคลากรที่ถูกอบรมในด้านบริหารคลังสินค้าในระดับมาตราฐานสากล

Company Name

Inter Express Logistics Management co., Ltd.

Address

999 Moo 9, Liep Klong Song Nam Suvernaphun Rd., Bang Pla, Bangplee, Samut Prakan, Thailand. 10540

Telephone

+66 2170 8158

Fax

+66 2170 8159

Website

www.iel.co.th

e-mail

pasit_t@iel.co.th

Employee

50 Persons

วิสัยทัศน์

  • บริษัทเล็งเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร  ด้วยเครือข่ายการบริการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ทั่วประเทศโดยไม่มีพื้นที่ยกเว้น และพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

พันธกิจ

  • สร้างสรรค์งานการบริหารคลังสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า  อบรมบุคลากรให้มีความรู้ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
  • พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้บริษัทฯเป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ  โดยใช้เทคโนโลยี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จุดมุ่งหมาย

  • บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร  มีระบบจัดการคลังสินค้าด้วยวอฟท์แวร์บริหารคลังฯ WMS (Warehouse Management System) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการเป็นแบบOne Stop Service

บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เนื่องจากความต้องของลูกค้าที่ยังไม่พร้อมกับการลงทุนปลูกสร้างคลังสินค้า หรือมองหาพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าในทำเลที่เหมาะสม  ความชำนาญในการบริหารสินค้าคงคลัง  ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ภายในคลังฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและแรงงานขนถ่ายต่างๆ ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ดังนั้นบริษัทฯจึงเริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้า  เพื่อลดต้นทุนในการจัดหาสถานที่จัดเก็บสินค้า   ลดค่าจ้างแรงงานในการบริหารจัดการสินค้า  ลดการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ภายในคลังสินค้ารวมถึง Hardware และระบบ WMS Software 
การใช้บริการ Outsource Logistics จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง และเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการบริการโลจิสติกส์ในปัจจุบัน

นโยบาย

  • บริหารสินค้าของลูกค้าเสมือนเป็นกับเจ้าของสินค้าเอง  ด้วยความเอาใจใส่และรักษาความปลอดภัยของตัวสินค้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคลังสินค้า  ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและมาตรฐานสากล Stand Operation Procedures รวมถึงคุณภาพของการบริการที่ต้องการจากลูกค้า Service Level Agreement  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO และรองรับมาตรฐาน GSP / GDP

จุดเด่นบริษัท

  • บริษัทฯ มีคลังสินค้าที่เป็นแบบสูงโปร่ง (Ambient) ทันสมัย มีอากาศถ่ายเทสะดวก และยังมีคลังสินค้าแบบห้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา  ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องงวงจรปิด (CCTV) ภายในคลังสินค้า และพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.  ทีมงานบริหารมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในด้านระบบบริหารคลังสินค้าที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ   ประกอบกับเครื่องมือชี้วัด(KPI) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย QMT (Quality Management Team)
  • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   พร้อมกับระบบการบริหารคลังสินค้าด้วยโปรแกรม WMS ซึ่งสามารถเปิดสิทธิ์ให้กับลูกค้าเพื่อใช้ติดตามสถานะของสินค้าภายในคลังสินค้า (Virtual Inventory) ผ่านระบบ Internet ได้ทันที   ทั้งนี้บริษัทฯยังมีทีมในการพัฒาและที่ปรึกษาระบบเชื่อมต่อ (Interface) กับระบบของลูกค้า อาทิเช่น ERP, SAP, Accounting Software เป็นต้น  โดยสามารถลดขั้นตอนเอกสารที่ใช้ในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดในเรื่องข้อมูลการรับเข้าสินค้าหรือเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง ได้ทันที   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เช่น Radio Frequency (RF) หรือ Hand Held Terminal (HHT) มาใช้ในการบริหารสินค้าภายในคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานสากล   
  • ในด้านการจัดส่งสินค้า บริษัทฯได้นำเอาเทคโนโลยี GPS ผนวกกับซอฟท์แวร์บริหารงานจัดส่งที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามสถานะของยานพาหนะและ Order ของลูกค้าบนรถขนส่งสินค้าแบบ Real timeโดยผ่านห้องควบคุมการขนส่งสินค้า (War Room) ด้วยระบบติดตามดาวเทียม GPS ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีเครือข่ายการให้บริการด้านขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร


iso e
news update
IEL join in Logistics Conference
IEL join in Logistics Conference
Biogenetech Audit IEL Process
Biogenetech Audit IEL Process
IEL have tested the environment.
In Light, Noise and Heat
IEL passed the Surveillance Audit
IEL passed the Surveillance Audit
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770991
เมื่อวาน
593