banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Cargo Tracking

       ยินดีต้อนรับสู่ ระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลการส่งสินค้าของทางบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด โดยกรอกข้อมูล/เงื่อนไข ที่ต้องการค้นหา ก็จะทราบข้อมูลสถานะของสินค้าได้ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใดก็สามารถเข้าติดตามและตรวจสอบสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

       โดยการตรวจสอบสถานะทางอินเตอร์เน็ตของเรานั้น ลูกค้าสามารถเลือกการตรวจสอบได้สองแบบ คือ 

              1.การค้นหาทีละรายการ โดยกรอกข้อมูลเพียงเลขที่ใบนำส่งและวันที่ที่ลูกค้ามาส่งสินค้ากับทาง                      บริษัทฯเท่านั้น ก็จะทราบสถานะของสินค้าทันที หรือ

              2.การค้นหาครั้งละหลายๆรายการ ซึ่งลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับ User name และ                    Password สำหรับเข้าใช้งาน โดยสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
                 Link ด้านล่างนี้

การตรวจสอบสถานะของสินค้าด้วยตนเอง
1. ท่านกด เข้าไปใน Link  "IEL-Tracking Management System" ท่านจะเห็นช่องการตรวจสอบจากเลขที่ใบนำส่ง ให้ท่านป้อนข้อมูล ดังนี้
    - Order Date เป็นการป้อนวันที่จากใบนำส่งสินค้าของท่าน
    - Order No เป็นการป้อนเลขที่ใบนำส่งสินค้า
จากนั้นกด ค้นหา  ระบบ จะทำการค้นหาสถานะการนำส่งสินค้าของท่าน และแสดงให้ท่านทราบ

หากท่านต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ ที่ เบอร์โทรสำนักงานบางนา 02-312-8751 หรือสำนักงานพระรามสาม 02-682-3101 (สำนักงานใหญ่)


news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770994
เมื่อวาน
593