banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
HR News
ประกาศข่าวรับสม้ครงาน
ประกาศข่าวรับสม้ครงาน
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการขนส่งสินของบริจาคให้กับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศทไทย
สำหรับ จัดหอพักใหม่ให้นักเรียนที่โรงเรียนสำหรับเด็กชาวเขา จ.เชียงราย
ฝ่ายบุคคลจัดการอบรมพนักงานขับรถรุ่นที่ 2
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม
1
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
771007
เมื่อวาน
593