banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Career Path

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยการสร้างขวัญ กำลังใจ รักษาคนเก่งและดีไว้ในองค์กร ด้วยการให้ได้พัฒนาตนตามศักยภาพ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร

news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
771009
เมื่อวาน
593