banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Training

วางแผนอบรมและพัฒนาบุคลากร เพิ่มสมรรถนะของบุคคล ด้านทีมงาน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

training_hr_t 

news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770986
เมื่อวาน
593