banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
HR & Career
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
2 อัตรา
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 • ดำเนินการสรรหา ควบคุม และคัดเลือกผู้สมัครงานจากแหล่งหางานต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ
 • ประสานงาน/นัดหมายผู้สมัครงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน
 • ประสานงาน/นัดหมายผู้สัมภาษณ์พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
 • จัดทำประกาศรับสมัครงานไปยังแหล่งหางานต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ สถาบันการศึกษา จัดตั้งบูธ
 • จัดตั้งบูธ รับสมัครงาน สรรหา-รับสมัครพนักงานตำแหน่งงานว่าง,จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานใหม่เข้าระบบ
 • อบรมพนักงานเบื้องต้น รายงานพนักงานเข้า-ออก สถิติพนักงานประจำเดือน จัดทำแบบประเมินพนักงานประเมินพนักงาน
 • จัดทำประกันสังคมพนักงานแจ้งเข้า-แจ้งออก และอื่นๆ พร้อมกองทุนทดแทน  
 • จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน รายวัน 
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพฯ (ยานนาวา)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • เพศชาย อายุ 23 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • โปรแกรม MS-office
 • มีประสบการณ์งานบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อืนได้ดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
เงินเดือน :
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • อื่นๆ 
ติดต่อ :
 • เขียนใบสมัครที่เวปนี้ หรือเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ (พระราม 3) ตามที่อยู่ที่มีในเวป
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770944
เมื่อวาน
593