banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
HR & Career
เจ้าหน้าที่ธุรการคืนเอกสาร
5 อัตรา
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 • นำเอกสารของแต่บริษัท มาทำการเงื่อนไขการทำคืนตามที่ตกลงไว้กับบริษัทนั้นๆ
 • จัดทำรายงานเพื่อตรวจสอบสถานะคืนเอกสาร
 • ติดตามใบนำส่งสินค้าที่ค้างส่งจากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อการทำเอกสารคืนลูกค้า
 • จัดทำเอกสารคืนให้ลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาด้านการคืนเอกสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพฯ ()
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 28 ปี
 • การศึกษา ปวช., ปวส -ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
 • สามารถใช้พิมพ์ดีดได้คล่องแคล้ว
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :

     

เงินเดือน :
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • อื่นๆ 
ติดต่อ :
 • เขียนใบสมัครที่เวปนี้ หรือเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ (พระราม 3) ตามที่อยู่ที่มีในเวป
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770952
เมื่อวาน
593