banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
HR & Career
Programmer
5 อัตรา
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 • แก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมต่างๆ
 • ปรับปรุงแก้ไขซอฟแวร์ และระบบฐานข้อมูลของบริษัท
 • พัฒนาซอฟแวร์ตามความต้องการของหน่วยงานในบริษัท
 • ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์
 • Upload ข้อมูลสินค้าขึ้นระบบอินเตอร์เน็ต

 

สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพฯ ()
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 21 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรม .Net Framwork 2.0, Web Application, Windows Application, Web Services, VB.NET, SQL server, Crystal report

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • ทำงานเป็นทีมได้
 • รู้จักการนำทรัพยากรที่มีมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์
สวัสดิการ :
 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • สวัสด์การอื่นๆ
ติดต่อ :
 • เขียนใบสมัครที่เวปนี้ หรือเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ (พระราม 3) ตามที่อยู่ที่มีในเวป
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770942
เมื่อวาน
593