banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
ข่าวสาร ความรู้
การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเชียน

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 วันนี้ขอนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 5 เรื่องของเพื่อนๆ 9 ชาติในอาเซียน เพราะเมื่อเราเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ เราควรเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ ..

เรื่องเด็ดของแต่ละประเทศจะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างขนาดไหน ตามมาดูกันครับ

ที่มา - https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute?fref=nf

asian_t 

news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770979
เมื่อวาน
593