banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
ข่าวสาร ความรู้
ผลกระทบของการบังคับใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการจัดส่งยาและจัดเก็บยาในประเทศไทย


09


09-1

อ่านต่อได้ที่  http://journal.fda.moph.go.th/journal//032554/09.pdf

news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770967
เมื่อวาน
593