banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
ข่าวสาร ความรู้
ลิเบอะ ออฟฟิต

LibreOffice ทำอะไรได้บ้าง

       ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบหรือโปรแกรมต่างๆ ในชุดของ LibreOffice ที่มีให้เราใช้งานกัน โดยที่ตอนนี้เราจะยังไม่พูดไปถึงการใช้งานนะครับ เป็นการแนะนำโปรแกรมที่มีให้ใช้งานเท่านั้น

        เมื่อเราเปิดเข้าไปในโปรแกรมหลักคือ LibreOffice นั้น จะเป็นการเปิดเข้าไปยังโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ LibreOffice ซึ่งเราจะสามารถเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ได้จากโปรแกรมหลักตัวนี้
        ตามภาพที่เห็นจะเห็นว่ายังเป็น LibreOffice เวอร์ชัน 3 อยู่เลย ซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะในเวอร์ชัน 4 ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน  เราจะเห็นว่ามีแถบเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ปรากฎให้เห็นซึ่งเป็นข้อความให้เราเลือกว่าจะทำอะไร เมื่อเราคลิกตัวเลือกที่ต้องการก็จะไปเรียกใช้โปรแกรมในชุดของ LibreOffice นั่นเอง เรามาดูกันทีละตัวว่าโปรแกรมไหนใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ

      Text Document จะเรียกใช้โปรแกรม LibreOffice Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสารทั่วไป เหมือนกับ Microsoft Word นั่นเอง สามารถเปิดใช้งานของ Word ได้ โปรแกรมนี้เราสามารถเรียกใช้โดยตรงได้จากเมนูโปรแกรมย่อยของ LibreOffice
  

      Spreadsheet จะเรียกใช้โปรแกรม LibreOffice Calc ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการจัดรูปแบบตาราง เหมือนกับ Microsoft Excel สามารถเปิดใช้งานไฟล์ Excelได้  โปรแกรมนี้เราสามารถเรียกใช้โดยตรงได้จากเมนูโปรแกรมย่อยของ LibreOffice  เช่นเดียวกัน

      Presentation จะเรียกใช้โปรแกรม LibreOffice Impress ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารนำเสนองานเหมือนกับ Microsoft Powerpoint   สามารถเปิดใช้งานไฟล์ Powepoint ได้ โปรแกรมนี้เราสามารถเรียกใช้โดยตรงได้จากเมนูโปรแกรมย่อยของ LibreOffice  เช่นเดียวกัน
     

      Drawing จะเรียกใช้โปรแกรม LibreOffice Draw ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพ  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ LibreOffice โดยเฉพาะ สามารถนำเอาออฟเจ็คค์ต่างๆ ที่สร้างสามารถสร้างจากโปรแกรมอื่นๆ ในชุดออฟฟิศมารวมในเอกสารเดียวกันได้  สามารถเปิดงานกราฟฟิคได้หลายรูปแบบทั้งเวคเตอร์กราฟฟิคไฟล์ ไฟล์ของ Photoshop รวมไปถึงไฟล์ของ Autocad  ด้วย แต่ก็ใช้ทำงานได้ในลักษณะของโปรแกรมวาดภาพเท่านั้น โปรแกรมนี้เราสามารถเรียกใช้โดยตรงได้จากเมนูโปรแกรมย่อยของ LibreOffice  เช่นเดียวกัน

      Database จะเรียกใช้โปรแกรม LibreOffice Base  ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล หมือนกับ Microsoft Access   โปรแกรมนี้เราสามารถเรียกใช้โดยตรงได้จากเมนูโปรแกรมย่อยของ LibreOffice  เช่นเดียวกัน
   

      Fomula จะเรียกใช้โปรแกรม LibreOffice Math ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเขียนสูตร สมการทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีให้ใช้ใน Microsoft Office  โปรแกรมนี้เราสามารถเรียกใช้โดยตรงได้จากเมนูโปรแกรมย่อยของ LibreOffice  เช่นเดียวกัน
   

      Open... ใช้สำหรับเปิดไฟล์เก่าที่มีอยู่ในเครื่อง ซึ่งเมื่อเราเลือกเปิดไฟล์ระบบก็จะเรียกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมให้เราโดยอัตโนมัติ
       Templates เป็นการเรียกใช้แม่แบบเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ในชุดโปรแกรม ซึ่งสามารถหามาใช้เพิ่มเติมได้จากแม่แบบที่ผู้ใช้ต่างๆ สร้างขึ้น ตามที่มีอยู่ในชุดโปรแกรมแล้วก็จะเป็นพวกป้ายชื่อ นามบัตร เป็นต้น ซึ่งทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น
      ตามที่ว่ามาก็คือโปรแกรมหลักๆ ที่มีให้ใช้ในชุดของ LibreOffice ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติในการใช้งานครอบคลุมเทียบเท่ากับ Microsoft Office เลยทีเดียว 

อ้างอิง  http://libreoffice-tips.blogspot.com/2014_08_01_archive.html
 
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770958
เมื่อวาน
593