banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
กิจกรรม
การอบรมหลักสูตรขับรถอย่างถูกวิธี
การอบรมหลักสูตรขับรถอย่างถูกวิธี
ตรวจสุขภาพประจำปี 2559
กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2559
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา
อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
การอบรมหลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน
การอบรมหลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน
อบรมการขับขี่ Stacker อย่างปลอดภัย
อบรมการขับขี่ Stacker อย่างปลอดภัย
อบรม Internal Auditor iso 9001:2015
อบรม Internal Auditor iso 9001:2015
งานท่องเที่ยวสังสรรค์ ประจำปี 2558
โดย คณะกรรมการสวัสดิการ
สวัสดิการ ตรวจสุขภาพพนักงาน 2558
สวัสดิการ ตรวจสุขภาพพนักงาน 2558
1 2 3
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770943
เมื่อวาน
593