banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
กิจกรรม
สวัสดิการ ตรวจสุขภาพพนักงาน 2558

สวัสดิการพนักงาน ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2558

news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
771018
เมื่อวาน
593