banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Inter Express Logistics : IEL

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด  :  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า อุปโภค, บริโภค, เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ด้วยรถบรรทุกจำนวนเพียงไม่กี่คัน ต่อมาจากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้ IEL ได้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับงานบริการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมากถึง 13 ศูนย์กระจายสินค้า และเพิ่มจำนวนรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้าซึ่งในปัจจุบัน เรามีรถบรรทุกมากกว่า 800 คัน ทั่วประเทศ 10 ล้อ, เทลเลอร์ และปิคอัพ ทำให้อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส มีความพร้อมในการให้บริการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมั่นใจถึงการบริการขนส่ง และจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีคุณภาพ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าอีกด้วย

ชื่อบริษัท

อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

ที่ตั้ง

1 ซอยพระรามที่ 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

+66 2682 3101

โทรสาร

+66 2682 3331

Website

www.iel.co.th

e-mail

center@iel.co.th

พนักงาน

525 คน

ศูนย์กระจายสินค้า

13 ศูนย์กระจายสินค้า

รถบรรทุก (10 WL)

120 คัน

รถเทลเลอร์

8 คัน (16 พ่วง)

รถปิคอัพ

720 คัน

วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ ด้วยทรัพยากรและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เพื่อลดมลภาวะและสร้างคุณภาพชีวิตสู่สังคม

พันธกิจ

 • พัฒนาและปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP
 • พัฒนาศักยภาพของยานพาหนะให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดของ ISO 9001 
 • พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์กำหนดของ ISO 9001
 • พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมาย

 • เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทางบกทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานการบริการและการรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงการให้บริการด้าน ข้อมูลและติดตามสถานะของสินค้าตลอดการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้รับ อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ GSP-GDP และ ISO 9001 โดยมีความ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด 

นโยบาย

     นโยบายคุณภาพ
      “บริการจัดส่งได้มาตรฐาน มุ่งมั่นบริหารงานมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบใส่ใจ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า”
    นโยบายด้านบุคลากร

 • อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, มีความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีคุณธรรม  
 • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี, สวยงาม และสะอาด  มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย   
 • จัดสวัสดิการที่ดี,ความมั่นคงในวิชาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

นโยบายด้านสังคม

 • สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ ขององค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา

จุดเด่นบริษัท

 1. บริษัทมีบุคลากร มากกว่า 1,000 คน และหน่วยรถกระจายสินค้ามากกว่า 800 คันทั่วประเทศ
 2. บริษัทฯมีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกจังหวัด,อำเภอ,ตำบล หรือหมู่บ้าน โดยไม่มีการยกเว้นพื้นที่การจัดส่ง ซึ่งลูกค้า สามารถใช้บริการ ณ. จุดเดียวสามารถครอบคลุมการจัดส่งทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ มีบริการรับสินค้าถึงคลังสินค้าหรือสถานที่ของลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ลูกค้ามีปริมาณสินค้า ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 4. บริษัทฯ มีบริการรับสินค้าขากลับจากลูกค้าปลายทางในต่างจังหวัด เพื่อนำส่งให้ ลูกค้าต้นทางที่ กรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการคืนสินค้าของลูกค้า
 5. บริษัทฯ คืนเอกสารเซ็นรับปลายทางทุกบิลให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการรับสินค้าของ ลูกค้าต้นทาง
 6. บริษัทฯ มีบริการแจ้งสถานะการจัดส่ง โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบสถานะการจัดส่งทุกอินวอยส์
 7. บริษัทฯ มีรายงานสรุปประเมินผลการจัดส่งสินค้ารายเดือนให้แก่ลูกค้า เพื่อตรวจ สอบมาตรฐานการดำเนินงานจัดส่งของบริษัทฯ
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770964
เมื่อวาน
593