banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Inter Express Logistics Management : IELM

         เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของการบริการทางด้านโลจิสติกส์ในประเทศที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ทางบริษัทจึงเริ่มเปิดให้บริการด้านคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าควบคู่กัน โดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯที่มีอยู่กว่า 12 แห่งทั่วประเทศแบบครบวงจร อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จึงเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยกับระบบ Warehouse Management System (WMS) พร้อมกับระบบ RF และ HHT (Handheld Terminal) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงานได้อย่างดี  รวมถึงบุคลากรที่ถูกอบรมในด้านบริหารคลังสินค้าในระดับมาตราฐานสากล

Company Name

Inter Express Logistics Management co., Ltd.

Address

999 Moo 9, Liep Klong Song Nam Suvernaphun Rd., Bang Pla, Bangplee, Samut Prakan, Thailand. 10540

Telephone

+66 2170 8158

Fax

+66 2170 8159

Website

www.iel.co.th

e-mail

pasit_t@iel.co.th

Employee

50 Persons

วิสัยทัศน์

  • บริษัทเล็งเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร  ด้วยเครือข่ายการบริการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ทั่วประเทศโดยไม่มีพื้นที่ยกเว้น และพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

พันธกิจ

  • สร้างสรรค์งานการบริหารคลังสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า  อบรมบุคลากรให้มีความรู้ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
  • พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้บริษัทฯเป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ  โดยใช้เทคโนโลยี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จุดมุ่งหมาย

  • บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร  มีระบบจัดการคลังสินค้าด้วยวอฟท์แวร์บริหารคลังฯ WMS (Warehouse Management System) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการเป็นแบบOne Stop Service

บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เนื่องจากความต้องของลูกค้าที่ยังไม่พร้อมกับการลงทุนปลูกสร้างคลังสินค้า หรือมองหาพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าในทำเลที่เหมาะสม  ความชำนาญในการบริหารสินค้าคงคลัง  ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ภายในคลังฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและแรงงานขนถ่ายต่างๆ ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ดังนั้นบริษัทฯจึงเริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้า  เพื่อลดต้นทุนในการจัดหาสถานที่จัดเก็บสินค้า   ลดค่าจ้างแรงงานในการบริหารจัดการสินค้า  ลดการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ภายในคลังสินค้ารวมถึง Hardware และระบบ WMS Software 
การใช้บริการ Outsource Logistics จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง และเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการบริการโลจิสติกส์ในปัจจุบัน

นโยบาย

  • บริหารสินค้าของลูกค้าเสมือนเป็นกับเจ้าของสินค้าเอง  ด้วยความเอาใจใส่และรักษาความปลอดภัยของตัวสินค้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคลังสินค้า  ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและมาตรฐานสากล Stand Operation Procedures รวมถึงคุณภาพของการบริการที่ต้องการจากลูกค้า Service Level Agreement  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO และรองรับมาตรฐาน GSP / GDP

จุดเด่นบริษัท

  • บริษัทฯ มีคลังสินค้าที่เป็นแบบสูงโปร่ง (Ambient) ทันสมัย มีอากาศถ่ายเทสะดวก และยังมีคลังสินค้าแบบห้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา  ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องงวงจรปิด (CCTV) ภายในคลังสินค้า และพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.  ทีมงานบริหารมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในด้านระบบบริหารคลังสินค้าที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ   ประกอบกับเครื่องมือชี้วัด(KPI) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย QMT (Quality Management Team)
  • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   พร้อมกับระบบการบริหารคลังสินค้าด้วยโปรแกรม WMS ซึ่งสามารถเปิดสิทธิ์ให้กับลูกค้าเพื่อใช้ติดตามสถานะของสินค้าภายในคลังสินค้า (Virtual Inventory) ผ่านระบบ Internet ได้ทันที   ทั้งนี้บริษัทฯยังมีทีมในการพัฒาและที่ปรึกษาระบบเชื่อมต่อ (Interface) กับระบบของลูกค้า อาทิเช่น ERP, SAP, Accounting Software เป็นต้น  โดยสามารถลดขั้นตอนเอกสารที่ใช้ในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดในเรื่องข้อมูลการรับเข้าสินค้าหรือเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง ได้ทันที   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เช่น Radio Frequency (RF) หรือ Hand Held Terminal (HHT) มาใช้ในการบริหารสินค้าภายในคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานสากล   
  • ในด้านการจัดส่งสินค้า บริษัทฯได้นำเอาเทคโนโลยี GPS ผนวกกับซอฟท์แวร์บริหารงานจัดส่งที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามสถานะของยานพาหนะและ Order ของลูกค้าบนรถขนส่งสินค้าแบบ Real timeโดยผ่านห้องควบคุมการขนส่งสินค้า (War Room) ด้วยระบบติดตามดาวเทียม GPS ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีเครือข่ายการให้บริการด้านขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

>> คลิก เพื่อดาวน์โหลด PDF ไฟล์

>> คลิก เพื่อดาวน์โหลด JPG ไฟล์


iso e
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770980
เมื่อวาน
593